Urantia boken

Jesu liv och förkunnelse i Urantiaboken

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Urantiaboken. Jesus liv och lära. En uppenbarelse i bokform.

Jesu liv, lära och förkunnelse i Urantiaboken

- (dansk)

En uppenbarelse
boken

Vår planet, omnämnd Urantia

Boken uppger sig själv vara det femte stora kosmiska ingripandet i jordemänniskans historia, en epokgörande uppenbarelse om gudomen och den kosmologiska uppbyggnaden. Den första epokgörande uppenbarelsen gavs redan för ca 500.000 år sedan.

Urantiaboken är den första uppenbarelsen som givits i bokform. Den har mycket att säga om gudomen, religion, kosmologi, vetenskap, människosläktets historia, filosofi, allt i linje med den moderna människans sätt att tänka och förstå.

På några ställen tangerar innehållet gränsen för människans fattningsförmåga, men man kan inte undgå att inse att författarna är synnerligen sakkunniga och auktoritativa samtidigt som de är mycket respektfulla, älskvärda och kärleksfullt omvårdande gentemot oss "mindre systrar och bröder" i universum.

Last Updated on Friday, 23 September 2016 06:13

Urantia boken. Del 1. (Ca. 350 sidor)

Centraluniversumet och Superuniverserna

Förord - Den Universelle Fadern - Guds väsen - Guds egenskaper - Guds förhållande till universum - Guds förhållande till individen - Den Evige Sonen - Den Oändlige Anden - Paradistreenigheten - Den Eviga Paradisön - Universernas universum - Paradisets heliga sfärer - Det centrala och gudomliga universumet - De sju superuniverserna - De sju Härskarandarna - De suprema treenighetspersonligheterna - Guds Paradissöner - Paradisets Skaparsöner - Guds Treenigade Söner - De omvårdande andarna i superuniverserna - Styrkeledarna i universum - Personligheterna i storuniversum - Finalitkåren

Last Updated on Wednesday, 19 May 2010 11:20

Urantia boken. Del 2. (Ca. 300 sidor)

Lokaluniversumet

Evolutionen av lokaluniverser - Administrationen av lokaluniversumet - Lokaluniversumets Moderande - Guds Söner i lokaluniversumet - Livsbärarna - Lokaluniversumets personligheter - Lokaluniversumets omvårdande andar - De serafiska skarorna - Guds uppstigande söner - Lokaluniversumets fysiska aspekter - Energi, sinne och materia - Konstellationerna - De himmelska artisanerna - Administrationen av lokalsystemet - De sju mansoniavärldarna - Morontialivet - De bebodda världarna - Planetprinsarna - De planetariska Adamerna - De dödligas planetariska epoker - Lucifers uppror - Problem i anslutning till Lucifers uppror - Ljusets och livets sfärer

Last Updated on Wednesday, 19 May 2010 11:35

Urantia boken. Del 3. (Ca. 650 sidor)

Urantias historia

Urantias ursprung - Livets etablering på Urantia - Det marina livsskedet på Urantia - Urmänniskans första raser - Den första människofamiljen - De evolutionära färgade raserna - Övervakningen av evolutionen - Urantias Planetprins - Det planetariska upproret - Civilisationens gryning - Människans första institutioner - Statens utveckling - Edens lustgård - Adam och Eva - Adams och Evas försumlighet - Den andra lustgården - Mellanvarelserna - Den violetta rasen efter Adams dagar - Bönens utveckling - Religionens senare utveckling - Makiventa Melkisedek - Melkisedeks förkunnelse i Orienten och i Levanten - Melkisedeks läror i västerlandet - Religionen i människans erfarenhet - Religionens verkliga natur - Den religiösa trons grundvalar - Tankeriktarnas ursprung och natur - Tankeriktarnas mission och tjänstgöring - Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum - Riktarnas förhållande till enskilda dödliga - Riktaren och själen - Personlighetens överlevnad - De serafiska ödesväktarna - Serafernas planetariska styre - Kristus Mikaels utgivningar

Last Updated on Wednesday, 19 May 2010 11:50

Urantia boken. Del 4. (Ca. 700 sidor)

Jesu liv och förkunnelse

Mikaels utgivning på Urantia - Jesu födelse och späda barndom - Jesu tidiga barndom - Jesu senare barndom - Jesus i Jerusalem - Jesus tidiga mandomstid - På väg till Rom - Världens religioner - Vistelsen i Rom - Återkomst från Rom - Johannes Döparen - Dopet och de fyrtio dagarna - De tolv apostlarna - Ordinationen av de tolv - Påsken i Jerusalem - Krisen i Kafarnaum - Lasaros uppväcks från de döda - Himmelriket - Den sista måltiden - Avskedstalet - I Getsemane - Jesus förråds och arresteras - Rättegången inför Pilatus - Kort före korsfästelsen - Korsfästelsen - Tiden i gravkammaren - Uppståndelsen - Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt - Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare - Framträdanden i Galiléen - De sista framträdandena och himmelsfärden - Sanningens Ande utges - Efter pingsten - Jesu tro

Last Updated on Thursday, 20 May 2010 07:45
You are here